NỀN TẢNG QUẢN TRỊ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP
TIÊN PHONG TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Giải pháp VNPT One Business là một giải pháp tổng thể dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với đầy đủ các tính năng như quản lý nhân sự, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý công việc, truyền thông nội bộ. Hơn cả một phần mềm, VNPT One Business là môi trường làm việc trực tuyến mà ở đó mỗi thành viên trong công ty đều được cung cấp đầy đủ công cụ và tài nguyên phục vụ cho công việc. Giải pháp được nghiên cứu và phát triển xuyên suốt kết hợp với nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo thống nhất, chặt chẽ và toàn diện.

Chania

Nền tảng Quản trị tổng thể doanh nghiệp
Bộ công cụ mang tính cách mạng trong điều hành doanh nghiệp

WORKPLACE

Quản lý công việc

HRM

Quản lý nhân sự

CRM

Quan hệ khách hàng

Điều gì tạo nên sự khác biệt của VNPT One Business

Tư duy phát triển sản phẩm
Với tư duy hơn cả một phần mềm, VNPT One Business là một môi trường làm việc trực tuyến cho doanh nghiệp. Ở đó, mỗi thành viên được cung cấp đầy đủ công cụ, tài nguyên số phục vụ cho công việc.
Khả năng tích hợp & mở rộng
Không một giải pháp hay nhà cung cấp nào có thể làm đủ các yêu cầu của doanh nghiệp. Nên VNPT One Business đã sẵn sàng tích hợp và mở rộng với tất cả các phần mềm khác nhờ hệ thống Open API.
Khả năng tùy biến & tự động
Mỗi doanh nghiệp có một đặc thù khác nhau. Khi gặp một bài toán, VNPT One Business sẽ cố gắng tổng quát hóa trước khi giải. Vì thế, khả năng tùy biến và tự động là ưu điểm vượt trội của giải pháp.
Chi phí hợp lý & linh hoạt
Chỉ với 2000đ/user/ngày, khách hàng đã sở hữu ngay phần mềm quản trị doanh nghiệp VNPT One Business. Cách tính chính xác trên từng User, khách hàng chỉ phải trả những gì mình đã sử dụng.
Chania